Comunicado dos centros de San Rosendo e O Restollal

Temos o pracer de informarvos de que nos concederon a axuda para inversión na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 de entidades privadas de iniciativa social cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Orde do 27 de xuño de 2018) a través da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

A axuda concedida aos coles de O Restollal e San Rosendo refírese a:

  • Obras menores e melloras das infraestruturas: instalación dun novo patio exterior de herba artificial, peche e acceso, porta principal de acceso adaptada á Lei de accesibilidade, dotación novos baños da aula de 2-3 anos, e instalación de alumeado LED nas distintas dependencias da escola de O Restollal; e cambio de ventás das aulas 0-1 anos e usos múltiples da Escola Infantil San Rosendo.
  • Adquisición e melloras no equipamento da escola: adquisición de material de cociña e comedor, e material de xogo diverso (tobogán, motos, triciclos,..) na escola de O Restollal; e para a zona de lavandaría de San Rosendo.
  • Dotación para a compra de dispositivos para a integración das novas tecnoloxías nas aulas: Adquisición de tablets e equipos informáticos para a creación dun recuncho das TICs.

En breve, poderedes ver nas dúas escolas o material adquirido con dita financiación e as obras menores realizadas.

Na próxima reunión informativa, daremos ampla conta de todas estas melloras.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.